Հովաննես Թումանյան

Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,
Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ
Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես
Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,
Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տրվածն եմ տալիս իրեն։

 

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր

Հարուստ լինելը մեծ հասկացություն է մեկի համար գումարով, մյուսի համր խելքով,ավտոներով,կամ դղյակներով:Իմ կարծիքով մարդ պետք է խելքով հարուստ լինի հետո նոր գումարով կամ մնացած բաներով:Լիքը մարդիկ կան, որ խաբեությամբ կամ ուրիշ վատ ձևերով են դառնում հարուստ, և նրանց չեն սիրում:Ում է պետք անպատիվ, չսիրված անխելք հարուստ մարդիկ, ովքեր անիմաստ իրենց գումարները ծացսում են չմտածելով որ ուրիշները այդ գումարի կարիքն ունեն:Շատ մարդիկ կուզեն հարուստ լինել, բայց չգիտեն թե իչքան խնդիրների մեջ են այդ մարդիկ:

Պոչատ աղվես

Այստեղ ասելիքն այնն է, որ կյանքում ամեն ինչ կապված  է իրար հետ, կյանքում ոչինչ հեշտ չի տրվում, մի բանի դեմ մյուսն է պետք։Ինձ մոտ չի եղել այդպիսի դեպք։Ես այս մտքի հետ և համաձայնն եմ և համաձայնն չեմ,օրինակ ՝ ընկերության աշխատանքի և նմանատիպ բաների մեջ  դա ճիշտ չէ, իսկ գնումների և նմանատիպ բաներիի մեջ ճիշտ է։

 

Advertisements

Հովաննես թումանյան

ԿԱՆԱՆՉ ԱԽՊԵՐ

Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր,
Արի՜, քեզ հետ բե՛ր
Արևի շողեր.

Բեր անուշահոտ

լ, ծաղիկ ու խոտ,
Կարկաչուն վըտակ,
Երկինք կապուտակ,
Խատուտիկ հավքեր,

Զրընգան երգեր,
Գառների մայուն,
Խաղ, ուրախություն․
Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր։

Գարուն Արի և մեզ ազատի այս ծանր տաք հագուստներից,արի ու քեզ հետ բեր կանաչ դաշտեր, արի ու ցույց տուր թէ որն է եղանակը, որն է ամենալավ ջերմաստիճանը:Արի, ու որոշ մարդկանց մեծացրու ևս մեկ տարով արի արի դու գարուն:Արի գարուն, ու քեզ հետ բեր ծլվլոցներ, ու դայալայներ:

 

Կացին Ախպեր

Այստեղ ասենլիքն այն է,որ պետք չէ չիմացած բանը օգտագործել, կամ մարդուն  հավատալ։Ես մեկ-մեկ այդպես չիմացած բանը օգտագործում եմ և տուժում եմ։

 

Լրացուցիչ(տանը)

3) Ի՞նչ կենդանի է պատկերված.

(14; — 3), (6,5; 0), (4; 7), (2; 9), (3; 11), (3; 13), (0; 10), (- 2; 10), (- 8; 5,5), (-8; 3), (- 7; 2), (- 5; 3),   (- 5; 4,5), (0; 4), (- 2; 0), (- 2; — 3), (- 5; — 1), (- 7; — 2), (- 5; — 10), (- 2; — 11), (- 2; — 8,5), (- 4; — 8), (- 4; — 4), (0; — 7,5), (3; — 5).

Աչք`  (- 2; 7).

Ձի

բ)    (- 3; 0), (- 2; 1), (3; 1), (3; 2), (5; 5), (5; 3), (6; 2), (7; 2), (7; 1,5), (5; 0), (4; 0),

   (4; — 1,5), (3; — 1), (3; — 1,5), (4; — 2,5), (4,5; — 2,5), (- 4,5; — 3), (3,5; — 3), (2; — 1,5),

   (2; — 1), (- 2; — 2), (- 2; — 2,5), (- 1; — 2,5), (- 1; — 3), (- 3; — 3), (- 3; — 2), (- 2; — 1),

   (- 3; — 1), (- 4; — 2), (- 7; — 2), (- 8; — 1), (- 7; 0), (- 3; 0).

Աչք`  (5; 2).

Բադակտուց

գ)

(- 1; 2), (5; 6), (7; 13), (10; 11), (7; 5), (1; — 4), (- 2; — 4), (- 5; 0), (- 3; 0), (- 1; 2),

(- 2; 4), (- 5; 5), (- 7; 3), (- 11; 1), (- 6; 1), (- 7; 3), (- 5; 0), (- 6; 0), (- 10; — 1), (- 7; 1),

(- 6; 0).

Թևեր`  (0; 0), (7; 3), (6; 1), (1; — 3), (0; 0).

          (1; — 4), (1; — 7).

          (- 1; — 4), (- 1; — 7).

Աչք` (- 5; 3).

Թիթեռ

 

4) Հաշվել.

ա) -(98+49)-(102-49)=4

բ) (123-254)-(23-354)=-200

գ) (149+237)-(137+49)=200

դ) -(95+105)-(398-98)=-100

ե) (49+35)-(49-35)=70

Հովհաննես Թումանյան

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

Երկու սև ամպը Հովհաննես Թումանյանն ու Ղազարոսազայանն են։

Read More »

Հովհանես Թումանյան

ՀԱՄԵՐԳ

 

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

 

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի

Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

Ես սիրում եմ տարբեր անտառային ձայներ նրանք ինձ հանգստացնում են,տեղափոխում են մի տեղ, որտեղ ամեն ինչ հանգիստ է,լավ է։Ինձ նիարդայնացնում է բնության գրկում համերգի կռկռոցները,հավերի կչկչոցները,կովերի ձայները միայն ձիու վեհ և խիզախ ձայնն է լսելի։Նաև ինձ դուր  է գալիս վտակի և գետերի  կարկաչյունները։Այսքանի ինձ դուր եկած համերգների մասին։

                                              Ծիտը

Ծիտը այստեղ վատ կերպար է նա այստեղ շատ գոռոզ է, միայն իր մասին է մտածում, հնարամիտ է այնքանով, որ գիտեր թե առջևում ինչ է անելու: Այդպիսի  մարդիկ վերջում միշտ տուժում են: Մենք այդպիսին չենք դրա համար ել չենք կարող պատասխանել այս հարցին:

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն

այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1,

բ) 0 > (–3) · (–4),

գ) (–1) · (–4) > –1,

դ) –4 <2 · 3,

ե) (–5) · 2 < 0,

զ) 5 · 7 > (–4) · (–9)։

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–2) · (|–4| – |–8|),=-8

բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5)=-5

գ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6)=-78

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))=10/24=5/12

3) Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։

0-ով

4) Նետում են երկու խաղոսկր։ Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ միավորների գումարը հավասար կլինի 5-ի։

p=4/36

 

Լրացուցիչ(տանը)

5) Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ

մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ

փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար

առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

5/1  1/6=30/1

6) Թվի կեսի կեսը հավասար է 1/2-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

2

7) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար

պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն

ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

10 ժամում

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են օրվա ընթացքում օդի

ջերմաստիճանի փոփոխության տվյալները:Կառուցե՛ք համապատասխան գրաֆիկը.

2018-02-11.png

5) Նկարում տրված են մեքենայի և ավտոբուսի շարժման գրաֆիկները.

 

ա) Ժամը քանիսի՞ն է մեքենան մեկնել քաղաքից։

Ժամը 1-ին

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

260 կմ

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,

3, 6 ժամ անց։

2 ժամ անց 60 կմ

3 ժամ անց 100 կմ

6 ժամ անց 260 կմ

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ

հեռավորության վրա։

5 ժամ անց

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

30կմ/ժ

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի

երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

260-100=160 կմ

6) Քաղաքից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ մեկնեցին երկու

մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝

75 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ անց նրանց հեռավորությունը կգերազանցի 90 կմ-ը։

75-60=15կմ/ժ

90:15=6 ժամ անց

Պատ.6 ժամ անց